Domov » AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

Posvet 40. obletnica Konvencije o svetovni dediščini - pomen konvencije danes, Park Škocjanske jame, 9.10.2012

Ob 40. obletnici Konvencije o svetovni dediščini je dne, 9.10.2012, v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh v Matavunu (Park Škocjanske jame), v organizaciji Slovenske nacionalne komisije za Unesco potekal posvet z naslovom 40. obletnica Konvencije o svetovni dediščini- pomen konvencije danes.

Mednarodni seminar UNESCO: Vloga mladih pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine

Letos so v Bolgariji ustanovili Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine za jugovzhodno Evropo. Ena izmed prvih aktivnosti je bila organizacija izobraževalnega seminarja z naslovom The Role of Youth in Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: Implementing the 2003 UNESCO Convention in South-East European States, ki je konec septembra potekal v Sofiji. Seminarja se je udeležilo veliko mladih, ki so predstavljali nesnovno kulturno dediščino svojih držav.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v oktobru 2012 je zaključen.

Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v februarju 2013, je 15.1.2012.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v juniju 2012 je zaključen.
Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v oktobru 2012, je 15.9.2012.

Okrogla miza z naslovom Dediščina – naše bogastvo v SEM

V soboto 28. septembra 2019 je predstavnik Koordinatorja Miha Špiček dokumentiral delavnico suhozidne gradnje v vasi Škofi na Krasu. V vasi je potekala obnova suhega zidu pod mentorstvom Ivana Pavlina in Davida Terčona, organizirala pa jo je vaška skupnost Brje – Škofi v sodelovanju s Partnerstvom kraške suhozidne gradnje. Večer pred delavnico je potekalo predavanje Borisa Čoka o tipologiji in tehnikah gradnje kraškega suhega zidu.

Okrogla miza Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni

Slovenski etnografski muzej in Center za razvoj Litija v četrtek, 10. maja 2012, ob 10:00, organizirata okroglo mizo v upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja.
Okroglo mizo organiziramo z željo po predstavitvi pomena ohranjanja nesnovne kulturne dediščine ter po izpostavitvi vloge nosilcev tovrstne dediščine, ki s svojim ustvarjanjem ter delovanjem skrbijo za prenos znanj na mlajše generacije. Poleg tega želimo občinam, ustanovam, društvom ter posameznim nosilcem dediščine predstaviti nesnovno dediščino kot priložnost za vključevanje v podjetništvo in turizem.

Naslednja seja Koordinatorja

Naslednja seja Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in članov delovne skupine bo v mesecu juniju. Rok za oddajo vlog, ki bodo obravnavane v juniju 2012, je 15.5.2012.
Podpisane prijavne obrazce in priloge* pošljite na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana
*Prijavni obrazec in vse priloge morajo biti tudi v elektronski obliki, shranjene na CD-ju in priložene pisni vlogi.

Predstavitev nastajanja Registra žive kulturne dediščine

Predstavniki koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo se v preteklih dneh udeležili treh strokovnih posvetov s področja kulturne dediščine, kjer smo predstavili postopek prijave in vpisa enot v register žive kulturne dediščine ter merila za vpis v register žive kulturne dediščine. S prispevkom Register žive kulturne dediščine smo 14.2.2012 sodelovali na prireditvi Srečanje kulturne dediščine Slovenije, ki je potekal v okviru EPK na Ptujskem gradu.

Pages