Domov » AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

Podeljene nagrade na risarskem natečaju Regionalnega centra za varovanje nesnovne kulturne dediščine v JV Evropi na temo »Pravljična dežela legend, bajk, mitov in zgodb iz moje domovine«

 

 

 

K sodelovanju na risarskem natečaju na temo »Pravljična dežela legend, bajk, mitov in zgodb iz moje domovine«, ki ga je organiziral Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine v JV Evropi iz Sofije, so bili povabljeni tudi slovenski učenci osnovnih šol, stari med 8 in 14 let. Izmed enajstih prispelih risb, ki smo jih prejeli do 26. 6. 2014, smo predstavniki Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v sodelovanju s predstavnico Slovenske nacionalne komisije za Unesco v mesecu juniju izbrali tri risbe, ki so bile poslane na sedež Regionalnega centra v Sofiji.

Splovitev drevaka na Cerkniškem jezeru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 27. 9. 2014, s pričetkom ob 11. uri, je v organizaciji Hiše izročila - Zavoda Pajn na Cerkniškem jezeru potekala splovitev drevaka, ki je bil narejen v okviru projekta V istem čolnu - Mladi čuvarji izročila. Drevak je izdelal Anton Lovko v sodelovanju s sinovoma Sandijem in Tonijem Lovkom, Lenartom Perkom in dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne.

Dnevi nesnovne kulturne dediščine v SEM uspešno za nami

Med 25. in 27. septembrom 2014 so v Slovenskem etnografskem muzeju potekali prvi Dnevi nesnovne kulturne dediščine v SEM, ki so se pričeli v četrtek, 25. septembra 2014, ob 11.00 s predstavitvijo treh publikacij na temo nesnovne kulturne dediščine. Dr. Nena Židov (SEM) je predstavila publikacijo Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije, ki je izšla ob obeležitvi 10. obletnice Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Sledila je predstavitev knjige Zvončari i njihovi odjeci dr. Lidije Nikočević iz Etnografskega muzeja Istre iz Pazina. Mag. Andreja Rihter pa je predstavila publikacijo Slavic Carnivals, ki jo je izdal Forum slovanskih kultur ob istoimenski razstavi pustne dediščine dvanajstih slovanskih držav.

Udeležba Tjaše Zidarič na konferenci Intangible Cultural Heritage in the UK: promoting and safeguarding our diverse living cultures London, 20. september 2014

Pripovedovanje zgodb, uprizoritvene umetnosti, raznovrstne družbene prakse, rituali in praznovanja, znanja in prakse o naravi in vesolju, tradicionalne obrti, znanja in spretnosti … Vse to je konstituitivni del tradicije in kulturne dediščine Velike Britanije in ima temeljno vlogo tako pri oblikovanju sedanjega načina življenja, kot tudi pričevanju o britanski zgodovini in vsesplošnem formiranju nacionalne identitete.

Nova publikacija Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije

Pravkar je izšla publikacija Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob deseti obletnici Unescove Konvencije, ki so jo uredile Anja Jerin, Tjaša Zidarič in Nena Židov. Izdal jo je Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva žive kulturne dediščine. Izid knjige sta omogočila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Slovenska nacionalna komisija za Unesco.

Otvoritev muzejske zbirke "Brkinski škoromati"

Predstavniki Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo v soboto, 20. 9. 2014, obiskali Podgrad, kjer je potekala otvoritev muzejske zbirke "Brkinski škoromati".
Muzejsko zbirko je postavila občina Ilirska Bistrica s pomočjo sredstev sofinanciranja ukrepov 4. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013. Na ogled so v prostorih Narodnega doma v Podgradu postavljene maske brkinskih škoromatov ter opisi likov ter zgodovina razvoja.

39. Ribniški sejem

Predstavniki Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo v nedeljo, 7. 9. 2014, obiskali 39. Ribniški semènj, sejem z dolgo in bogato tradicijo. Prve sejme so na ribniških tleh prirejali že v 16. stoletju, danes pa je to največji tovrstni sejem v Sloveniji, ki ga letno obišče po več deset tisoč obiskovalcev. Tradicionalna prireditev se je razvila v večdnevno dogajanje, ki ga spremlja pester kulturni program. Osrednji Škrabčev trg je bil namenjen obema tradicionalnima ribniškima obrtema, suhi robi in lončarstvu, na stojnicah pa smo si lahko ogledali tudi prikaze izdelovanja raznovrstnih izdelkov iz lesa, gline in drugih materialov.

Drugi prijateljski turnir v igri pandolo na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem

Na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem smo v soboto 23. 8. 2014, v sodelovanju z nosilci nesnovne kulturne dediščine, priredili drugi prijateljski turnir v stari istrski igri pandolo, na katerem se je pomerilo 6 ekip igralcev s Primorske, iz Pule in Ljubljane.

Udeležba Nadje Valentinčič Furlan na konferenci EASE, Talin, Estonija, 31. 7. - 3. 8. 2014

Nadja Valentinčič Furlan, ki je v sklopu koordinatorstva varstva žive kulturne dediščine v SEM zadolžena za avdiovizualni del projekta, se pri svojem delu zanaša na principe vizualne antropologije in etnografije, seveda pa upošteva tudi Unescove zahteve in cilje.

Na prehodu iz julija v avgust 2014 se je udeležila konference EASA (evropsko združenje socialnih antropologov) na temo Sodelovanje, intimnost in revolucija: novosti in kontinuitete v prepletenem svetu (Collaboration, Intimacy & Revolution: innovation and continuity in an interconnected world) v estonskem Talinu. Aktivno se je udeležila panela Sodelovanje pri vizualnem delu: s kom, kako, s kakšnim namenom? (Collaboration in visual work: with whom, how, what for?). To je bil uradni panel Vanease (Mreže za vizualno antropologijo pri EASA).

Risarski natečaj Regionalnega centra za varovanje nesnovne kulturne dediščine v JV Evropi na temo »Pravljična dežela legend, bajk, mitov in zgodb iz moje domovine«

 

 

 

K sodelovanju na risarskem natečaju na temo »Pravljična dežela legend, bajk, mitov in zgodb iz moje domovine«, ki ga je organiziral Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine v JV Evropi iz Sofije, so bili povabljeni tudi slovenski učenci osnovnih šol, stari med 8 in 14 let. Izmed enajstih prispelih risb, ki smo jih prejeli do 26. 6. 2014, smo predstavniki Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v sodelovanju s predstavnico Slovenske nacionalne komisije za Unesco v mesecu juniju izbrali tri risbe, ki so bile na sedež Regionalnega centra v Sofiji poslane v preteklih dneh. Izbrane risbe si lahko ogledate spodaj.

Nova vpisa v register

Foto: Nena Židov, 2014. Dne 12. 6. 2014 je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana nova enota nesnovne kulturne dediščine z imenom Zagoriške mačkare. Zagoriške mačkare so pustna šega z elementi ljudskega gledališča. V Zagorici pri Dobrepolju pustna skupina z značilnimi liki in naličji na pustno nedeljo dopoldne pobira darove po hišah, popoldne uprizori poroko, babji mlin, žaganje babe in oranje.

Razstava Slovanski karnevali v Parizu

V palači Unesca v Parizu je na ogled razstava Slovanski karnevali, ki jo je Forum slovanskih kultur postavil pod okriljem Unesca in v sodelovanju z dvanajstimi evropskimi državami. Na razstavi, kjer je predstavljena pustna dediščina slovanskih držav, so med drugimi predstavljeni tudi pustni običaji Slovenije, ki so vpisani v Register žive kulturne dediščine.

Predstavljene so naslednje enote nesnovne kulturne dediščine: Cerkljanska laufarija, Borovo gostüvanje, Drežniški in Ravenski pust, Obhodi pustnih oračev, Škoromatija, Obhodi kurentov in Šelmarija.

Pages