Domov » Node » Koordinator izdal novo publikacijo

Koordinator izdal novo publikacijo

Slovenski etnografski muzej je kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine izdal novo dvojezično publikacijo Nesnovna kulturna dediščina Slovenije na Unescovih seznamih (2016–2018), s katero želimo širši javnosti predstaviti enote, ki so bile do sedaj vpisane na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

V publikaciji so zbrani nagovori direktorice Slovenskega etnografskega muzeja Tanje Roženbergar, podpredsednice Slovenske nacionalne komisije za Unesco Magdalene Tovornik, predstavnice Ministrstva za kulturo RS, odgovorne za kulturne konvencije in programe Špele Spanžel in urednic Anje Jerin in Adele Pukl. Sledi popis enot dediščine iz Slovenije, ki so vpisani na različne Unescove seznama s posebnim poudarkom na štirih enotah nesnovne kulturne dediščine, ki so bile do decembra 2018 vpisane na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Predstavljeni so Škofjeloški pasijon (vpisan 2016), Obhodi kurentov (vpisani 2017), Veščina suhozidne gradnje, znanje in tehnike (multinacionalna nominacija, vpisana 2018) in Klekljanje čipk v Sloveniji (vpisano 2018).