Domov » Node » NOVO: Film o tradicionalni reji in vzreji lipicancev

NOVO: Film o tradicionalni reji in vzreji lipicancev

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine je objavil film Tradicionalna reja in vzreja Lipicancev. Zasnovali smo ga razvojno – prikaže skrb za Lipicance od žrebitve preko dnevne oskrbe, vzgoje in dresure konj do nastopov na Dnevu lipicanca. V ospredju je odnos med človekom in konjem, poudarek je tudi na prenosu znanja, prav tako pa smo želeli, da so nosilci dediščine vključeni v načrtovanje in izdelavo filma.

Seznam vsebin in snemalni načrt v Kobilarni Lipica je pripravil strokovni vodja mag. Janez Rus. Predsednik Združenja rejcev lipicanca Slovenije Aleksander Ozmec je svetoval, kateri od zasebnih rejcev imajo zaupanje kolegov, sproščen nastop pred kamero in se lahko pohvalijo s prenosom znanja v družini. Jahalni center kmetije Janhar v  Hrašah na Gorenjskem se je pokazal kot odlična izbira. 

Vizualna antropologa Manca Filak in Žiga Gorišek sta v Lipici in Hrašah posnela pet ur gradiva, zato je bil poseben izziv omejitev na desetminutni film za Register nesnovne kulturne dediščine. Nazadnje smo zaradi odličnih posnetkov in pomembnih tem pristali na nekoliko daljši film.

Kot zanimivost naj povemo, da imajo kobile ob žrebitvi rade mir in zasebnost, zato največkrat izberejo tišino noči. Avtorja sta šele ob tretjem „dežurstvu“ uspela dokumentirati prihod novega člana lipicanske skupnosti, bleščeče črnega žrebička, ki se je s pomočjo konjarja hitro postavil na šibke noge. Verjeli smo, da bo rojstvo žrebička pritegnilo pozornost večine gledalcev, dinamično odpiranje novih poglavij in sogovorniki, ki so predani konjem in svojemu delu, pa jo bodo uspeli obdržati do konca filma.   

Film Tradicionalna reja in vzreja Lipicancev ustreza teoretičnim, metodološkim in etičnim izhodiščem, o katerih pišemo v monografiji Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine (2018), zato je naveden kot vzorčni primer v Smernicah za izdelavo filmov za registre in sezname nesnovne kulturne dediščine.

Posnetke bomo uporabili v skupnem filmu večnacionalne nominacije z delovnim naslovom Tradicije vzreje lipicancev na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, ki jo koordinira Republika Slovenija.

Pripravila: Nadja Valentinčič Furlan

Foto: Žiga Gorišek, 2019

Kočija z lipicanci. Foto: Ž. Gorišek, 2019

Kočija z lipicanci. Foto: Ž. Gorišek, 2019