Domov » Node » TEREN: Postavljanje klopotca in učna čebelarska pot

TEREN: Postavljanje klopotca in učna čebelarska pot

15. avgusta 2019 so v mestnih goricah Ormoža postavljali klopotec. Postavljanje, ki ga je dokumentirala predstavnica Koordinatorja Adela Pukl, so si olajšali s pomočjo gasilcev, ki so z dvigalom pomagali sestaviti klopotec. Dogodku so prisostvovali župan, župnik, ki je blagoslovil trse in klopotec, vinske kraljice ter domačini in obiskovalci dogodka.

Postavljanje klopotca. Foto: A. Pukl, 2019Postavljanje klopotca. Foto: A. Pukl, 2019Postavljanje klopotca. Foto: A. Pukl, 2019

 

 

 

 

 

V soboto 17. avgusta je predstavnica Koordinatorja Anja Jerin dokumentirala učno čebelarsko pot, ki od leta 2018 poteka v Domžalah z okolico. Čebelarska učna pot je dolga blizu 5 kilometrov in vodi od parka pod Močilnikom na Dobu ob reki Rači in reki Kamniški Bistrici proti centru Domžal. V parku pod Močilnikom Dob si je mogoče ogledati učni čebelnjak, ki ga dopolnjuje več panojev o zgodovini čebelarstva na Slovenskem, pomembnih možeh s tega področja in življenju čebel. Pot sledi toku reke Rače do plezalne stene Knezove skale in brvi pod Šumberkom, kjer so nameščeni panoji z informacijami. Naslednja točka, kjer lahko interesenti dobijo informacije je točka ob piknik prostoru Pri vagonu. Zadnja točka, kjer je nameščen tudi čebelanjak, ki pa je trenutno še v gradnji, pa je lokacija ob Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik.

Učna čebelarska pot v Domžalah. Foto: A. Jerin, 2019Učna čebelarska pot v Domžalah. Foto: A. Jerin, 2019Učna čebelarska pot v Domžalah. Foto: A. Jerin, 2019

Postavljanje klopotca. Foto: A. Pukl, 2019
Postavljanje klopotca. Foto: A. Pukl, 2019
Postavljanje klopotca. Foto: A. Pukl, 2019
Učna čebelarska pot v Domžalah. Foto: A. Jerin, 2019
Učna čebelarska pot v Domžalah. Foto: A. Jerin, 2019
Učna čebelarska pot v Domžalah. Foto: A. Jerin, 2019