Domov » Node » JAVNI POZIV ZA IZBOR POSLOVNIH IDEJ, ki so povezane z nesnovno kulturno dediščino

JAVNI POZIV ZA IZBOR POSLOVNIH IDEJ, ki so povezane z nesnovno kulturno dediščino

Javni poziv za zbiranje poslovnih idej je del projekta " ARTISTIC – Vrednotenje bogastva nesnovne kulturne dediščine (NKD) za lokalni trajnostni razvoj v regijah Evropske skupnosti", ki se financira v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg CENTRAL EUROPE (oznaka EC1152).

Srednja Evropa je območje, bogato z nesnovnimi kulturnimi dobrinami (NKD), ki zaradi pomanjkanja sredstev in naložb, tako javnih kot zasebnih, niso ustrezno cenjene in financirane. Namen projekta ARTISTIC je izboljšati sodelovanje med kulturnimi izvajalci, državljani in finančnimi operaterji, zagotoviti tehnična znanja na področju podjetništva in izboljšati sposobnost privabljanja virov s poskusi množičnega financiranja.

 

NAMEN POZIVA

Namen poziva je opredelili, izbrati in spodbuditi k razvoju najbolj obetavne poslovne ideje, kot pilotne projekte, usmerjene v potencial nesnovne kulturne dediščine za razvoj produktov. Nosilcem poslovnih idej bo ponujen program usposabljanja za razvoj produkta ali storitve ter pomoč pri pripravi in pregledu poslovnega načrta. V drugi fazi, bo izbranim projektom (razvitim idejam), omogočen dostop in priprava načrta za predstavitev na platformah za mednarodno množično financiranje (Crowdfunding).

 

Želimo podpreti ideje s področij: ­­­

(a) ustna izročila in izrazi, vključno z jezikom kot nosilcem nesnovne kulturne dediščine;

(b) uprizoritvene umetnosti;

(c) družbene prakse, rituali in praznovanja;

(d) znanje in prakse o naravi in svetu;

(e) tradicionalne obrtne veščine.

 

KRITERIJ IZBORA

Izbira bo temeljila na naslednjih merilih:

  • skladnost poslovne ideje z definicijo nesnovne kulturne dediščine kot jo opredeljuje Unesco Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine;
  • krepitev in vključevanje poslovne ideje s področja nesnovne kulturne dediščine v širšo skupnost;
  • inovativni elementi (Ideja ponuja nove priložnosti ali nove izdelke / storitve? Ali olajšuje dostop do novih izdelkov ali storitev? Ali ponuja večjo učinkovitost in boljši učinek? Ali je to inovativno s tehnološkega vidika? Privablja mlade generacije in uporablja inovativna orodja? Ali je to inovativno s socialnega vidika? Ali uporablja inovativne distribucijske kanale? Ali obstaja vključenost v različne mreže?);
  • trajnost ideje (sposobnost projektne ideje za realizacijo in zagotavljanje trajnosti);
  • tržnost ideje (privlačnost ideje na ciljnem trgu).

 

PRIJAVNI ROK

Če želite sodelovati, izpolnite spodnji obrazec za prijavo na poziv in ga pošljite na elektronski naslov: aleksandra@jarina.si.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do vključno 18. marca 2019.

 

Rezultati izbora bodo objavljeni do 25. marca 2019 na spletni strani Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine: http://www.nesnovnadediscina.si/

 

PRIJAVNI OBRAZEC
 

Za več informacij:
 

Aleksandra Gradišek
aleksandra@jarina.si
tel.: 031 300 068