Domov » Node » V SEM potekala mednarodna konferenca Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine / Visualisation of the Intangible Cultural Heritage, 19. - 20. oktober 2017

V SEM potekala mednarodna konferenca Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine / Visualisation of the Intangible Cultural Heritage, 19. - 20. oktober 2017

Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine. Foto: A. Jerin, 2017. V četrtek 19. oktobra 2017 je v poznopopoldanskih urah v prostorih upravne hiše Slovenskega etnografskega muzeja potekalo odprtje mednarodne konference Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine, ki jo Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine organiziral v sodelovanju z Regionalnim centrom za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem Unesca in Inštitutom za etnologijo in folklorne študije z Etnografskim muzejem pri Bolgarski akademiji znanosti. Ob tem je potekalo tudi odprtje priložnostne panojske razstave o znanju izdelovanja papirnatih rož.

V filmskem programu smo si ogledali tri nominacijske filme: Karneval v El Callau / The Carnival of El Callao https://www.youtube.com/watch?v=mGpC3oshv88,

Sanskrtsko gledališče Kutiyattam / Kutiyattam, Sanskrit Theatre, https://www.youtube.com/watch?v=sHGfu-wdVfw,

in Klekljanje čipk v Sloveniji / Bobbin Lacemaking in Slovenia, https://ich.unesco.org/en/files-2018-under-process-00913?select_country=00203&select_type=all#table_cand.

Avtorica filma o klekljanju čipk v Sloveniji Magda Lapajne.  Foto: A. Jerin, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslednji dan se je odvil program konference z mednarodno udeležbo, na kateri so sodelovali:   

Nadja Valentinčič Furlan - Films on Intangible Cultural Heritage: Speaking for, Speaking about, Speaking through, or Speaking alongside? / Filmi o nesnovni kulturni dediščini: Govoriti za, govoriti o, govoriti skozi ali govoriti skupaj?

Filomena Sousa - Audiovisual Formats in Ethnographic and Intangible Cultural Heritage Research: From ‘Epistemological Innocence’ to Democratization / Avdiovizualni formati v etnografskih raziskavah in raziskavah nesnovne kulturne dediščine: Od »epistemološke nedolžnosti« do demokratizacije

Yiannis N. Drinis, Silas Michalakas - Visualization of the Intangible Cultural Heritage: Communities, Institutions and Audiences / Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine: Skupnosti, ustanove in občinstva

Ewa Klekot – Visualizing the “Human Factor” in Factory Work / Vizualizacija “človeškega faktorja” v tovarniškem delu

Mirena Staneva – New Technology and Intangible Cultural Heritage / Nove tehnologije in nesnovna kulturna dediščina

Shina - Nancy Erlewein - Digitizing  Culture: The Potential of and  Challenges  in  the  Mediatization  of  Intangible  Cultural  Heritage / Digitalizacija kulture: Potenciali in izzivi mediatizacije nesnovne kulturne dediščine

Miglena Dimitrova Ivanova - Visualizing  Knowledge  and  Skills  for  the  Purpose  of  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural Heritage / Vizualizacija znanj in veščin za namene varovanja nesnovne kulturne dediščine

Vladia Borisova - Cultural Heritage and Intellectual Property / Kulturna dediščina in intelektualna lastnina

Jaka Repanšek - Challenges of Copyright Protection in the Framework of Safeguarding the Intangible Cultural Heritage / Izzivi varstva avtorskih del v okviru varovanja nesnovne kulturne dediščine.

Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine. Foto: A. Jerin, 2017. Med odmorom. Foto: A. Jerin, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2018 bo izšel zbornik člankov referentov, ki so sodelovali na konferenci.

Prispevek o konferenci v oddaji Osmi dan: http://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174497733.

Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine. Foto: A. Jerin, 2017.
Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine. Foto: A. Jerin, 2017.
Med odmorom. Foto: A. Jerin, 2017.
Avtorica filma o klekljanju čipk v Sloveniji Magda Lapajne.  Foto: A. Jerin, 2017.