Domov » Node » V Registru evidentirani trije novi nosilci nesnovne kulturne dediščine

V Registru evidentirani trije novi nosilci nesnovne kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo je na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Registru nesnovne dediščine konec meseca septembra evidentiralo tri nove nosilce.

 

 

Ob enoti Izdelovanje papirantih rož, ki sedaj šteje 16 nosilcev, je bila evidentrana Simona Mulej Jovanovič, ki se je z izdelovanjem papirnatih rož srečala že v otroštvu, intenzivneje pa se s to dejavnostjo ukvarja od leta 2011. Leta 2012 je za svoje izdelke prejela tudi certifikat Art&Craft, ki ga podeljuje Obrtna zbornica Slovenije. Za izdelavo papirnatih rož uporablja krep papir različnih barv in debelo žico. Izdeluje posamezne cvetove (vrtnice, nageljne, narcise in drugo) in šopke, v katere dodaja tudi naravne materiale (žita, trave). Njeni izdelki so namenjeni za darila ob praznovanju življenjskih jubilejev (rojstvu otroka, poroki, rojstnem dnevu) in kot spominki. Svoje znanje izdelovanja papirnatih rož Simona Mulej Jovanovič prenaša na otroke v okviru delavnic, ki potekajo v vrtcih in osnovnih šolah, z veseljem pa svoje znanje deli tudi z odraslimi. Izdelke predstavlja na razstavah in se udeležuje rokodelskih sejmov.

Erna Vehar Štucin. Foto: A. Jerin, 2017. Ob enoti Klekljanje idrijske čipke, ki sedaj šteje 6 evidentiranih nosilcev, je bila v Register vpisana Erna Vehar Štucin. Erno Vehar Štucin je za klekljanje čipk navdušila njena mama, ki je klekljala, ko je bila ona še otrok. S klekljanjem se je srečala tudi v osnovni šoli, ko je obiskovala Čipkarsko šolo Idrija. Sedaj svoje znanje izpopolnjuje z udeleževanjem na vsakoletnih čipkarskih delavnicah, namenjenih zainteresiranim odraslim, ki trikrat letno v času velike noči, božiča in čipkarskega festivala v Idriji potekajo v okviru delovanja Čipkarske šole Idrija. Največkrat kleklja pozimi, ko ji to dopušča čas. Pri klekljanju uporablja niti sukanca različnih debelin in barv, navitih na lesene kleklje, bulo, vzorce z različnimi motivi, bucike, škarje in kolovrat za navijanje niti na kleklje. Materiale za izdelavo čipk kupuje v Idriji. Največkrat kleklja male čipke, ki jih uporablja kot všitke za cerkvene prte in prtičke. Svoje izdelke razstavlja v okviru aktivnosti Čipkarske šole Idrija. Leta 2016 je za klekljane idrijske čipke prejela certifikat Art&Craft, ki ga podeljuje Obrtna zbornica Slovenije.

Neformalna skupina klekljaric Nitke. Foto: M. Gregorčič, 2017. Enoti Klekljanje slovenske čipke, ob kateri je trenutno evidentiranih 7 nosilcev nesnovne kulturne dediščine, je bil dodan nov nosilec Neformalna skupina klekljaric Nitke, katerih predstavnica je Milojka Gregorčič. Neformalno skupino Nitke, ki se od leta 2010 dvakrat tedensko sestaja pod vodstvom mentorice Milojke Gregorčič, sestavljajo posameznice, ki jih druži zanimanje za klekljanje. Izkušnje izmenjujejo vsak torek in četrtek v popoldanskih urah v vrtcu Čira Čara v Radečah. Trenutno skupino obiskuje 14 klekljaric. Članice neformalne skupine Nitke svoje izdelke razstavljajo na razstavah, sodelujejo pa tudi na različnih dogodkih, npr. čipkarskih festivalih. Vsako leto marca v Mestni knjižnici v Radečah pripravijo razstavo klekljanih izdelkov. Svoje znanje klekljanja čipk na delavnicah prenašajo na otroke v vrtcih in druge zainteresirane.

V Register nesnovne dediščine je trenutno vpisanih 58 enot in 170 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

 

 

Simona Mulej Jovanovič. Foto: A. Jerin, 2015.
Erna Vehar Štucin. Foto: A. Jerin, 2017.
Neformalna skupina klekljaric Nitke. Foto: M. Gregorčič, 2017.