Domov » Node » Predavanje predstavnic Koordinatorja v Vili Bianci v Velenju, 23. maj 2017

Predavanje predstavnic Koordinatorja v Vili Bianci v Velenju, 23. maj 2017

V torek 23. maja 2017 sta predstavnici Koordinatorja Adela Pukl in Anja Jerin na povabilo Turistične zveze Velenje v Vili Bianco v Velenju izvedli predavanje Izzivi in problemi pri "registrianju" nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji.

Foto: Turistična zveza Velenje, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po uvodnem pozdravu predsednice Turistične zveze Velenje Nataše Dolejši sta predstavnici Koordinatorja obiskovalcem predavanja, med katerimi je bilo nekaj nosilk, ki so že evidentirane v Registru, predstavili sistem varovanja nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji in težave in izzive, s katerimi se Koordinator sooča pri pripravi predlogov za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine, pri pripravi predlogov za razglasitev elementov za nesnovno kulturno dediščino državnega pomena in pri sodelovanju v delovnih skupinah za pripravo nominacij za uvrstitev na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

VABILO

Foto: Turistična zveza Velenje, 2017