Domov » Node » Udeležba predstavnic Koordinatorja na mednarodni znanstveni konferenci Intangible Heritage of the City. Musealisation, Preservation, Education, Krakow, 31. 5. – 1. 6. 2016

Udeležba predstavnic Koordinatorja na mednarodni znanstveni konferenci Intangible Heritage of the City. Musealisation, Preservation, Education, Krakow, 31. 5. – 1. 6. 2016

Mag. Anja Jerin in dr. Nena Židov sta se kot predstavnici Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine med 31. majem in 1. junijem 2016 udeležili mednarodne znanstvene konference Intangible Heritage of the City. Musealisation, Preservation, Education, ki je potekala v Muzeju zgodovine mesta Krakowa v Krakowu na Poljskem. Organizator konference, Muzej zgodovine mesta Krakowa, je na konferenco povabil udeležence iz več držav (Poljska, Hrvaška, Slovenija, Belorusija, Rusija, Slovaška, Ukrajina, Švica).

Anja Jerin pri predstavitvi referata. Foto: Nena Židov, 2016. Anja Jerin je na prvi dan konference v Sekciji I (Musealisation) predstavila referat An overwiew of the Slovene Register of the Intangible Cultural Heritage with special emphasis on the elements in Slovene urban areas, v katerem je na kratko predstavila delovanje Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji in se osredotočila na predstavitev elementa nesnovne kulturne dediščine – Pohod po Poti ob žici, ki je prisoten v mestu Ljubljana in je bil v maju 2016 vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine.

Nena Židov pri predstavitvi referata. Foto: Anja Jerin, 2016. Nena Židov je v Sekciji III (Identification and documentation) predstavila referat Sava Valley štehvanje – intangible heritage of Ljubljana, v katerem je orisala zgodovinski razvoj v Register nesnovne kulturne dediščine vpisanega elementa, ki se je iz Avstrijske Koroške prenesel v mestno obrobje Ljubljane. Ob tem je izpostavila tudi nekaj dilem, s katerimi se muzej kot nacionalni Koordinator srečuje ob obravnavi in pripravi predlogov za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine.

PROGRAM KONFERENCE

Med posameznimi sekcijami konference so potekala srečanja z nosilci nesnovne kulturne dediščine na Poljskem. Jerzy Wałga iz Cieszyna je predstavil izdelovanje orožja, Jadwiga Węgorek, Beata Jarema in Krystyna Zacharias iz Krakowa so predstavile izdelovanje čipk na območju Krakowa, Jakub Zawadziński iz  Krakowa pa znanje izdelovanja jaslic.

Jerzy Wałga iz Cieszyna je predstavljal izdelovanje orožja. Foto: Anja Jerin, 2016. Jadwiga Węgorek, Beata Jarema in Krystyna Zacharias iz Krakowa so predstavile izdelovanje čipk na območju Krakowa. Foto: Anja Jerin, 2016. Jakub Zawadziński iz  Krakowa pri predstavitvi izdelovanja jaslic. Foto: Anja Jerin, 2016.

 

V četrtek 2. junija, smo bili udeleženci konference vabljeni na Procesijo Lajkonika, ki je potekala na ulicah mesta Krakowa. Gre za nesnovno kulturno dediščino, ki je bila v letu 2014 vpisana na seznam nesnovne kulturne dediščine Poljske.   

Priprave na procesijo Lajkonika. Foto: Anja Jerin, 2016. Udeleženci procesije Lajkonika. Foto: Anja Jerin, 2016. Lajkonik. Foto: Anja Jerin, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Wałga iz Cieszyna je predstavljal izdelovanje orožja. Foto: Anja Jerin, 2016.
Jadwiga Węgorek, Beata Jarema in Krystyna Zacharias iz Krakowa so predstavile izdelovanje čipk na območju Krakowa. Foto: Anja Jerin, 2016.
Jakub Zawadziński iz  Krakowa pri predstavitvi izdelovanja jaslic. Foto: Anja Jerin, 2016.
Anja Jerin pri predstavitvi referata. Foto: Nena Židov, 2016.
Nena Židov pri predstavitvi referata. Foto: Anja Jerin, 2016.
Priprave na procesijo Lajkonika. Foto: Anja Jerin, 2016.
Udeleženci procesije Lajkonika. Foto: Anja Jerin, 2016.
Lajkonik. Foto: Anja Jerin, 2016.