Domov » Node » POROČILO O UDELEŽBI NA GENERALNI SKUPŠČINI REGIONALNEGA CENTRA ZA VAROVANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE JV EVROPE POD OKRILJEM UNESCA, SOFIJA, BOLGARIJA, 19. 4. 2016

POROČILO O UDELEŽBI NA GENERALNI SKUPŠČINI REGIONALNEGA CENTRA ZA VAROVANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE JV EVROPE POD OKRILJEM UNESCA, SOFIJA, BOLGARIJA, 19. 4. 2016

Generalne konference Centra za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem Unesca se je kot predstavnica Slovenije, članica Izvršnega odbora Centra in predstavnica Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine na povabilo Centra udeležila dr. Bojana Rogelj Škafar.

Delo skupščine je potekalo po sledečem programu:

Opening of the General Assembly

1. Approval of the agenda

2. Acceptance of new members of the General Assembly

3. Discussion and adoption of the key internal documents of Regional Centre Sofia:

     3.1. Annual report 2015

     3.2. Financial report 2015

     3.3. Work plan for 2016

     3.4. Budget for 2016

4. Amendments to the Statutes

5. Adoption of Internal regulations with annexes of the Centre.

6. Election of the composition of the bodies of the Centre

7. Election of the Chairperson of the General Assembly

8. Setting the date for the next scheduled meeting of the General Assembly

9. Miscellaneous

 

Obsežen program skupščine povzemam v sledečih alinejah:

Ad 1. in 2.

 • Skupščini je vešče predsedovala ga. Zhulieta Harasani, Generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje kulturne dediščine in raznolikosti na Ministrstvu za kulturo Albanije.
 • Udeležili smo se je predstavniki sledečih članic Centra: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Gruzija, Grčija, Romunija, Moldova, Srbija, Slovenija in Turčija ter Veronique Dauge, vodja Oddelka za kulturo Unescove regionalne pisarne v Benetkah kot predstavnica Generalne direktorice Unesca ge. Irine Bokove. Manjkali so predstavniki Armenije, Makedonije in Črne gore.
 • Moldova je uradno postala nova članica Centra.
 • V. D. direktor Centra g. Christo Angelichin je predlagal vključitev bolgarske nevladne organizacije CIOFF (International Council for Organisations of Folklore Festivals and Folk Art) v Center. Dokončna odločitev ni bila sprejeta in organizacija ostaja opazovalka.

Ad 3.1. in 3.2.

 • V. D. direktor Centra je predstavil Letno poročilo 2015, finančnik Centra Finančno poročilo 2015. Vsi udeleženci smo se strinjali, da kljub dejstvoma, da nekatere planirane in na lanski skupščini potrjene dejavnosti niso bile realizirane in da so bile izvedene nekatere druge, o čemer nismo bili sproti obveščeni, Center za realizacijo obsežnega in raznolikega programa zasluži čestitke za vse opravljeno delo. Slednje izvajajo ob direktorju le tri redno zaposlene osebe, saj je ena  Center lani zapustila.
 • Predlagali smo, da se v bodoče Finančno poročilo pripravi pregledneje in natančneje v smislu točne navedbe porabe sredstev za posamezen projekt. Neporabljena sredstva se po bolgarski zakonodaji lahko prenesejo v leto 2016.
 • Oba dokumenta smo soglasno potrdili.

Ad 3.3. in 3.4.

 • Sodelavka Centra ga. Iliyana Rousseva je predstavila Delovni plan 2016. Razdeljen je na sledeče programske bloke: organizacija delavnic o nesnovni dedišči za nacionalne eksperte v državah članicah Centra (5 enot); okrogle mize na različne teme nesnovne dediščine (2 enoti) – v okviru razprave o prepoznavnosti nesnovne dediščine in vlogi muzejev pri tem je v decembru 2016 v Sofiji načrtovana okrogla miza v organizaciji partnerjev SEM in Bolgarskega inštituta za etnologijo in folklorne študije z Nacionalnim etnografskim muzejem Akademije znanosti. Stroške sodelujočih (iz Slovenije predvidoma 4) pokrije Center, dogodek naj bi spremljala manjša priložnostna tematska razstava; mreženje in promocija sodelovanja na področju nesnovne dediščine (5 enot) – ob 110-letnici Nacionalnega etnografskega muzeja je v oktobru načrtovana konferenca z udeležbo kustosov iz etnografskih muzejev iz regije (Ljubljana, Zagreb, Beograd) in izid publikacije s prispevki sodelujočih; promocija nesnovne dediščine v JV Evropi (3 enote); druge aktivnosti Centra (6 enot).
 • Finančnik Centra je predstavil Finančni plan 2016 in na našo prošnjo  ocenjene stroške za posamezne postavke programa.
 • Oba dokumenta smo soglasno potrdili.

Ad 4. in 5.

 • Pregledali smo predlagane spremembe Statuta Centra in Interna pravila Centra, o njih razpravljali in jih potrdili.
 • Aneks 3 Internih pravil Centra obravnava pravila za izbor direktorja/ice Centra. Povedano nam je bilo, da v.d. direktorja Centra g. Angelichin ne namerava kandidirati. Nato je predstavnik MK, torej enega od ustanoviteljev, predlagal, da Skuščina glasuje za kandidatko, ki jo predlaga minister za kulturo. Člani se s tem neregularnim pristopom nismo strinjali in zato bo v kratkem pripravljen uradni javni razpis.

Ad 6.

 • Posebna razprava je bila namenjanea sestavi Izvršnega odbora kot izvršilnega in nadzornega telesa Centra. Sestavljajo ga 2 predstavnika držav članic; 1 predstavnik Bolgarske nacionalne komisije za UNESCO; 1 predstavnik medvladnih in mednarodnih organizacij članic Centra; 3 predstavniki ustanovnih  inštitucij (Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, akademija znanosti in umetnosti). Mandat članov Izvršnega odbora je 2 leti. Dogovorjeno je bilo, da vstopata predstavnika držav članic v IO po abecednem redu. Od sedaj sta tako članici BiH in Hrvaška, Albanija sicer ne, ker je predsednica skupščine iz Albanije.

Ad 7.

 • Člani Skupščine smo se strinjali, da ga. Zhulieta Harasani ostaja predsednica Skupščine.

Ad 8.

 • Predlagani termin naslednje Skupščine je med 13. in 17. marcem 2017.

Ad 9.

 • Prejeli smo zbornik, v katerem so objavljeni prispevki predstavnikov držav članic, ki smo jih predstavili na Forumu ob 70-obletnici Unesca v decembru v Sofiji na temi implementacije zadevne konvencije in razmerja med nosilci in nesnovno dediščino. Članki so objavljeni v jeziku piscev in prevedeni v angleščino. Slovenijo sem na Forumu predstavljala jaz, za publikacijo je članek prispevala kolegica dr. Nena Židov.

Komentar: Skupščine sem se udeležila drugič (ob lanski odsotnosti zaradi bolezni) in moje mnenje je, da je za Slovenijo zelo koristno sodelovati v okviru dejavnosti Centra. Razlogov je več: mreženje, spoznavanje dobrih praks in problemov ter njihovega reševanja na področju raziskovanja, upravljanja in promocije nesnovne dediščine. Članstvo pomeni veliko možnosti za sodelovanje, izobraževanje in  ustvarjanje skupnih projektov. Izkazuje se, da bi bila Slovenija lahko uspešnejša, če bi medsebojno bolj sodelovale vse ustanove, ki so povezane z nesnovno dediščino v Sloveniji: Ministrstvo za kulturo, Slovenska nacionalna komisija za Unesco, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Univerza. Predvsem pa bi boljše rezultate dosegali, če bi imeli strokovnjak/injo, ki bi se z UNESCOM ukvarjal/a dolgoročno, tako na Ministrstvu za kulturo kot tudi v Parizu v spremljal/a dogajanje v Parizu.

V Ljubljani, 22. 4. 2016                                 

dr. Bojana Rogelj Škafar

                                                                                 muzejska svetnica

 

Podrobnejše poročilo najdete TUKAJ