Domov » Node » Razglašena nova živa mojstrovina državnega pomena

Razglašena nova živa mojstrovina državnega pomena

Foto: Anja Jerin, 2016. Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za kulturo RS 16. marca 2016 sprejela Odlok o razglasitvi klekljanja čipk za živo mojstrovino državnega pomena. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 18. 3. 2016, veljati pa je začel naslednji dan po objavi.

 

 

V Register žive kulturne dediščine, ki trenutno šteje 46 enot in 138 nosilcev nesnovne kulturne dediščine, je bila enota Klekljanje idrijske čipke vpisana 8. 8. 2013, enota Klekljanje slovenske čipke pa 24. 2. 2015. Do sedaj je bilo razglašenih 7 živih mojstrovin državnega pomena (Škofjeloški pasijon, Cerkljanska laufarija, Drežniški in Ravenski pust, Izdelovanje ljubenskih potic, Tradicionalno izdelovanje kranjskih klobas, Obhodi kurentov, Klekljanje čipk).

Foto: Anja Jerin, 2016.