Domov » Node » Izšla monografija Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom

Izšla monografija Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom

Dvojezična monografija obravnava vlogo filma pri dokumentiranju in predstavljanju nesnovne kulturne dediščine na splošno in še posebno v sklopu Unescove razvejane skrbi za njeno varovanje. Devet etnologov, vizualnih antropologov in filmskih avtorjev iz petih držav, ki so udeleženi v vizualnih raziskavah dediščine in pri njenih filmskih predstavitvah, skuša na podlagi empirije in vizualne antropologije postaviti temeljna izhodišča za praktično uporabo medija. Knjiga je rezultat mednarodnega posveta, ki smo ga septembra 2014 pripravili v Slovenskem etnografskem muzeju.

Širši kontekst nesnovne kulturne dediščine in njene vizualizacije obravnavajo prvi trije prispevki: Nesnovno je važno: Metodologije v vizualni antropologiji in dokumentacija nesnovne kulturne dediščine Shine-Nancy Erlewein, Varovanje nesnovne kulturne dediščine s filmom: Vprašanja dokumentacije, zaščite in ohranjanja Beate Engelbrecht, in Dokumentiranje, predstavljanje in digitalizacija madžarske nesnovne kulturne dediščine Jánosa Tarija. Vlogo filma v okviru Unescovega varovanja v treh državah obravnavajo Prezentacija in reprezentacija elementov nesnovne kulturne dediščine s filmom Juraja Hamarja in Ľubice Voľanske, Izdelava kratkih filmov za Unescova seznama in njegov register nesnovne kulturne dediščine na Hrvaškem Mirele Hrovatin in Darija Hrovatina, Uporaba novih medijev in senzorne etnografije pri raziskovanju in posredovanju nesnovne kulturne dediščine Tamare Nikolić Đerić in Vizualna antropologija in vizualizacija nesnovne kulturne dediščine v Unescovem okviru Nadje Valentinčič Furlan.

Urednica v uvodniku pojasnim širši tematski okvir ter povzemam in sintetiziram glavne ugotovitve avtorjev. Predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom za Unescove sezname/register še ni bilo predmet resne razprave, zato verjamemo, da bo knjiga odprla nadaljnjo diskusijo med etnologi in (vizualnimi) antropologi ter koristila nosilcem dediščine in strokovnjakom, ki v 163 državah podpisnicah Unescove Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine skrbijo za to dejavnost.                                                

Nadja Valentinčič Furlan