Domov » Node » Razglašena nova živa mojstrovina državnega pomena

Razglašena nova živa mojstrovina državnega pomena

Foto: Nena Židov, 2015. Vlada Republike Slovenije je dne, 23. 12. 2015, na predlog Ministrstva za kulturo, sprejela odlok o razglasitvi Obhodov kurentov za živo mojstrovino državnega pomena. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer 25. 12. 2015.

Obhodi kurentov so pustna šega in prireditev na Ptujskem in Dravskem polju, v Halozah in Slovenskih goricah. Kurent je najbolj množičen tradicionalen pustni lik, ki po ljudskem verovanju preganja zimo in vabi v deželo pomlad.

 

Enota Obhodi kurentov je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana 26. 4. 2012.

Trenutno Register žive dediščine šteje 46 enot in 128 nosilcev nesnovne kulturne dediščine. Razglašenih je bilo 6 živih mojstrovin državnega pomena (Škofjeloški pasijon, Cerkljanska laufarija, Drežniški in Ravenski pust, Izdelovanje ljubenskih potic, Tradicionalno izdelovanje kranjskih klobas, Obhodi kurentov).

Foto: Nena Židov, 2015.