Domov » Node » Štiri nove enote v Registru žive kulturne dediščine

Štiri nove enote v Registru žive kulturne dediščine

Konec meseca julija in v začetku meseca avgusta 2012 so bile v Register žive kulturne dediščine vpisane 4 nove enote nesnovne kulturne dediščine.
Skupno število vpisanih enot nesnovne kulturne dediščine v Register žive kulturne dediščine je 13. Poleg Škofjeloškega pasijona (vpisan v decembru 2008), Cerkljanske laufarije (februar 2012), Borovega gostüvanja (april 2012), Obhodov pustnih oračev (april 2012), Škoromatije (april 2012), Obhodov kurentov (april 2012), Drežniškega in Ravenskega pusta (april 2012), Pisanja pirhov ob prazniku šempav (april 2012), Izdelovanja papirnatih rož (april 2012) so bile v Register žive kulturne dediščine vpisane naslednje nove enote nesnovne kulturne dediščine: Izdelovanje klobukov iz kostanjevega listja, Izdelovanje ljubenskih potic, Velikonočne igre s pirhi in Izdelovanje belokranjskih pisanic.

Vsaka enota ima lahko več nosilcev, ker pomeni, da je v register vpisanih že 21 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Več podatkov o vpisanih enotah nesnovne kulturne dediščine najdete tu.